Vi tar ansvar för öppen källkod

Kalmar Informations Teknik är er partner inom öppen källkods världen.

Genom oss får ni en tillförlitlig leverantör som ansvarar för era IT-system, oavsett om det är baserade öppen källkod eller propertiära system.

Bland de open source produkter som vi idag erbjuder våra tjänster till presenteras nedan.

Tveka inte att kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion om öppen källkod i er verksamhet.