Vad kan du göra med öppen källkod?
Vad är öppen källkod, engelska Open Source?

Vad kan du göra med Open Source? Som vår förklaring illustrerar, får du själv större bestämmanderätt över dina investeringar. Detta ger dig större valfrihet vad gäller vem du kan anlita till att hjälpa dig, och större flexibilitet vad gäller det du kan göra med programvaran. All programvara är underställd en så kallad licens, det vill säga en uppsättning villkor som talar om för dig vad du kan och inte kan göra med programvaran. Licensen som följer med Open Source ger dig anledning att göra saker som du inte kan göra med sluten programvara. Vi nämner här de viktigaste.

Använda som du själv önskar

De flesta slutna programvarupaketen har klausuler som hindrar dig att använda programmet som det passar dig bäst. Det kan till exempel gälla att du har två datorer hemma, och vill använda programmet på båda datorerna, men måste köpa en licens för varje dator. Om du köper en studentlicens får du ofta inte lov att använda samma licens för produktionsändamål, om du t.ex. skulle starta ett eget företag när du är klar med studierna.

Med open source är det ingen som dikterar hur du ska använda programvaran du har skaffat dig.

Studera programmets arbetssätt

Om du har kompetens till det, eller känner någon som har det, får du tillstånd att studera utskriften av programmet, den så kallade källkoden. Du kan således se och förstå hur programmet fungerar, så att du kan försäkra dig om att programmet gör det ska göra.

Ändra programmets arbetssätt

Du får inte bara tillfälle till at studera utskriften, den så kallade källkoden. Du får också anledning till att ändra i den, så att programmet fungerar som det passar dig bäst. Det kan finnas speciella behov för dig eller ditt företag som gör att du vill ändra funktionaliteten. Du kan göra ändringarna själv, eller anlita någon som hjälper dig. Ändringarna du gör kan du dela med den ursprunglige utvecklaren av programvaran. På detta sätt bidrar du, tillsammans med många andra, till att förbättra programvarans funktionalitet och kvalitet.

Dela programmet med andra

Om du tycker att programmet du använder är så bra att du kunde tänka dig att dela det med andra, står det dig helt fritt att distribuera så många kopior du själv önskar. Du kan till exempel dela ut CD-skivor eller erbjuda programmet för nedladdning på Internet. Friprogsenteret har etablerat portalen Delingsbazaren, där offentlig sektor kan dela programvara som de själva har utvecklat eller ändrat för offentliga medel. Delning av programvara i det offentliga resulterar i lägre förbrukning av skattepengar för licenser till sluten programvara.