Miljöpolicy Kalmar Informations Teknik AB

Vårt företag ska:

• integrera miljöfrågorna i verksamheten så att företaget uppfyller och överträffar myndigheters och kunders krav
• visa respekt för naturresurser genom ett sparsamt råvaruuttag och en hög grad av återvinning
• använda energi på ett ansvarsfullt och sparsamt sätt
• alltid erbjuda sig att återvinna uttjänta produkter och emballage utan kostnad för våra kunder
• använda modern teknik för kommunikation mellan oss och våra kunders och partners
• minimera nyttjandet av papper genom att använda modern teknik som alternativ

Minskad miljöpåverkan från resor

Vår viktigaste miljöfråga är persontransporterna. Konsultarbete innebär en hel del resande, vilket till viss del görs med bil och flyg. Vi har som målsättning att ständigt minska vår miljöpåverkan från resandet. Följande riktlinjer gäller:

• Distans möten ska i första hand genomföras via Internet eller telefon.
• Vårt arbetsområde ska vara maximalt inom 60 min bilfärd från vårt kontor
• Vid val av transportsätt mellan tåg, flyg eller bil ska tåg alltid väljas såvida inte tidsförlusten överstiger mer än 1 timme varje väg.

Ansvarig för miljöpolicy är VD. Revidering ska göras en gång per år.