Vad är öppen källkod?
Vad är öppen källkod, engelska Open Source?

Programvara definieras som konstnärliga verk och skyddas av upphovsrättslagen på samma sätt som till exempel musik, bilder, böcker, konst, tidningsartiklar, TV-utsändningar och liknande. Det betyder att den som utvecklar programvara har ensamrätt till allt utnyttjande av detta konstnärliga verk. Inga andra har någon rätt att använda eller dra nytta av programvaran utan att upphovspersonen, den som har upphovsrätten, har gett sin tillåtelse.
För att förstå Open Source, måste man samtidigt förstå vad Open Source inte är. Vi har därför skrivit en förenklad förklaring som illustrerar skillnaden mellan Open Source och dess motsats, så kallad sluten programvara

Sluten programvara

Om man ska jämföra byggnadsprocessen med sluten programvara, kan man säga att man betalar för materialet och måste välja den snickare, elektriker och rörmokare som leverantören bestämmer. När huset är färdigt är det leverantören som äger ditt hus, och du måste anlita samma leverantör om du ska renovera. Du har inte under några omständigheter möjlighet att anlita andra snickare, elektriker eller rörmokare, om du skulle vilja det.

Open Source

Jämför man däremot byggnadsprocessen med Open Source, kan man säga att man får materialet gratis och helt fritt får välja den snickare, elektriker eller rörmokare som man önskar. När huset är färdigt äger du det själv och kan anlita vilken leverantör du vill om du ska renovera. Du får också fritt anlita andra snickare, elektriker eller rörmokare, om du skulle vilja det.

Hur tjänar leverantören pengar?

Denna förklaring låter för bra för att vara sann. Hur ska leverantören tjäna pengar när han skänker bort materialet? Om vi håller oss till vår förklaring, erbjuder leverantören både snickar-, elektriker- och rörmokartjänster. Överfört till programvara erbjuder leverantören typiska tjänster som till exempel:

  • Installation och inställningar
  • Projektledning
  • Konsulttjänster och rådgivning
  • Anpassning och specialutveckling
  • Användarstöd
  • Drift
  • Övervakning
  • Uppgradering
  • Utbildning och certifiering
  • Konvertering och migrering
Leverantören erbjuder dig alltså dessa tjänster. Det betyder däremot inte att du måste anlita denna leverantör, som du måste om du väljer sluten programvara. Om du behöver dessa tjänster kan du alltså anlita leverantören, eller helt fritt välja andra tjänsteleverantörer, om du skulle föredra det. Ofta är det leverantören som har de bästa förutsättningarna att kunna erbjuda dessa tjänster, eftersom det är den som har skapat programmet, men inte nödvändigtvis. Leverantören har ofta en uppsättning certifierade partners som också kan erbjuda samma tjänster.